arxitektura

arxitektura

Buyuk alloma Hakim at-Termiziy
Дата: 19 yanvar 2018

Buyuk alloma Hakim at-Termiziy bobomiz diniy va dunyoviy ilmlarni chuqur egallagan. Ma’lumotlarga qaraganda, mutafakkir bobomiz 400 dan ortiq asar yozgan. Ularning 50 dan ziyodi bizgacha yetib kelgan. “Navro‘znoma” asari, ayniqsa, mashhur.